Western Riding; www.westernriding.nl
voor en door amateur en recreatie western ruiters
Barrel Racing

Barrel Racing is een onderdeel van de westernsport dat puur op tijd gereden wordt. De snelste starter wint.

Gereden wordt een driehoek waarop op vaste afstanden tonnen ('barrels') staan. De eerste 2 tonnen staan vlak na de start/finish op één lijn. Men kan zowel links, als rechtsom starten. Na deze eerste 2 tonnen gaat men naar de laatste ton en als deze 'gerond' is zo snel mogelijk weer terug naar de start/finishlijn.

Het paard dient niet alleen over snelheid te beschikken, maar ook over bijzondere gymnastische vermogens die alleen door vakkundige training verkregen kunnen worden. Immers hoe korter langs de tonnen hoe sneller men is. Een paard wat niet goed aan de hulpen is c.q. niet elastisch genoeg is zal de bochten ruimer nemen en dus tijd verliezen.

Meer achtergrond informatie over Barrel Racing vind je op Wikipedia.

Tweet
Barrel Race Websites NL

http://barrelrace.blogspot.com/

http://www.flyinghorse.nl/barrelrace/

Tweet
Barrel race

Powered by Mijndomeinwebsitemaker.nl