Aanmelden als lid van de WRAN.

Naam:__________________________________

  1. Leden WRAN incl. abonnement WHW: fl.110,-*)
  2. Medeleden (gezinsleden) hetzelfde woonadres zonder abonnement op WHW: fl.60,-*)
  3. Jeugdleden WRAN incl abonnement WHW: fl.85,-
  4. Medeleden Jeugd (gezinsleden) op hetzelfde woonadres zonder abonnement WHW: fl.35,-
  5. Medeleden WRAN op basis hoofdlidmaatschap NQHA/AAHCH: fl.60,-*).
    Vanaf 1 januari 1998 abonnement op WHW fl.50,-, samen fl.110,-. Men moet dit wel tijdig kenbaar maken aan het WRAN-secretariaat, omdat het lidmaatschap op de WHW anders stopt.
    Indien geen abonnement op de WHW gewenst is (geldt uitsluitend voor leden NQHA/AAHCH), blijft voor het overgangsjaar 1998 het bestaande medelidmaatschap WRAN van kracht en ook de daarvoor geldende contributie van fl.60,-. Men ontvangt dus geen WHW meer en wordt ook niet persoonlijk door de WRAN geïnformeerd. In 1999 is deze optie niet meer mogelijk.
  6. Abonnement op de WHW zonder WRAN-lidmaatschap (uitsluitend mogelijk door leden NQHA en AAHCH) fl. 75,-*)

*) Exclusief inschrijfgeld van fl.30,- (éénmalig).

Voornamen:_____________________________

Adres:__________________________________

PC / woonplaats:_________________________

Land:__________________________________

Geboortedatum:__________________________

Telefoon/Fax:____________________________

Lid:    0 AAHCH    0 NQHA 0 APHA

Gewenst lidmaatschap: 0A    0B    0C     0D    0E

Handtekening:___________________________