Western Riding, Documentatie.

 

In Nederland en Belgïe zijn een aantal verschillende tijdschriften verkrijgbaar over Western Riding. Hieronder ziet u een overzicht.

Wijzigingen en typfouten voorbehouden.

The Western Horse World (WHW).
Uitgave van de stichting W.H.W. en verschijnt 6 à 7 keer per jaar. Leden van de WRAN krijgen dit blad automatisch.

De Quarter. Magazine voor Westernruiters.
Uitgave van de Stichting Promotie Reining Holland en verschijnt 6 maal per jaar.

Nederlands Quarter Horse Journal.
Een 2-maandelijkse uitgave van de Stichting Nederlands Quarter Horse Journal in opdracht van de NQHA.

The Belgian Western News.
Driemaandelijks blad

Western Horseman.
Amerikaans maandblad.